تعمير لوازم برقي


دلسا الكترونيك


محدوده فعاليت : تهران( نواحی شمال,جنوب,شرق,غرب,مرکز)

معرفي نامه


متخصصین شرکت دلسا الكترونيكتعداد خدمات انجام شده

سابقه

22

امتيازات و نظرات
نظرات مشتريان


آقاي قاسمي
آقاي حكيمي

تصوير نمونه كارها


گواهي نامه ها


ثبت سفارش
ارسال به شبکه هاي اجتماعي
آدرس دفتر مركزي : تهران- خيابان انقلاب - خيابان دانشگاه - بعد از تقاطع روانمهر - پلاك 126
021-61906 66962046
info@homino.ir