مجتبي صادقي

تدريس خصوصي


محدوده فعاليت : اصفهان( نواحی شمال,جنوب,شرق,غرب,مرکز)

معرفي من

سوابق علمی و تحصیلی: 1-فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک با معدل 47/15 از دانشگاه صنعتی اصفهان 1381 2- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک با معدل 62/15 از دانشگاه صنعتی اصفهان 1385 3-فارغ التحصیل دکتری دانشگاه Aveiro در پرتغال 4-تدریس در واحد دانشگاه آزاد اردستان 1382-1384 5-تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان 1382-1383 6- مدیر گروه فیزیک واحد دانشگاه آزاد اردستان 1383 7- تدریس واحد دانشگاه آزاد دولت آباد 1384و 1390-1395 8-تدریس در واحد پیام نور خوراسگان 1385 9-تدریس در آموزشگاه کیمیاگران 1382-1387 10--تدریس در آموزشگاه کاویان عمادی 1379-1382 11- -تدریس در آموزشگاه پرشیا 1380-1384 12--تدریس در آموزشگاه معراج اندیشه 1383-1387 13--تدریس در آموزشگاه پرستو 1384 14- -تدریس در آموزشگاه مزیدی 1386 15-تدریس در دانشگاه پیام نور اصفهان 1390-1393 16- تدریس در دانشگاه مهاجر اصفهان 1390-1393 17-تدریس در کانون فرهنگی آموزش و گزینه دو1392-1396 19- عضو انجمن علمی دانشکده دانشگاه صنعتی اصفهان 1380 20-پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" تعدیل داده های حساسیت های سطح مقطع کربن و سرب " 21-داشتن مقاله در کنفرانس بین المللی تحت عنوان '' Dynamic Performance of Switched Reluctance Motor for Propulsion system '' International system symposium on power Electrical Drives,IEEE SPEEDAM2 006. 22-مقاله تحت عنوان "بررسی داده های حساسیت های سطح مقطع کربن و سرب با استفاده از کد محاسباتی و داده های تجربی"،مجله علوم و فنون ، شماره46،صفحات 25-32 سال 1387 23- شرکت در اولین مدرسه سیستمهای همبسته قوی در دانشگاه صنعتی اصفهان 24- مقاله تحت عنوان: Experimental Validation of a Reflective Semiconductor Optical Amplifier Model used as a Modulator in Radio over Fiber Systems, ", Photonics Technology Letters,2010.

تعداد خدمات انجام شده

0

سابقه

15

امتيازات و نظرات
نظرات مشتريان


تصوير نمونه كارها


گواهي نامه ها


ثبت سفارش
ارسال به شبکه هاي اجتماعي
آدرس دفتر مركزي : تهران- خيابان انقلاب - خيابان دانشگاه - بعد از تقاطع روانمهر - پلاك 126
021-61906 66962046
info@homino.ir