آموزش تزریق صحیح

ارسال شده در: هومینو | ۰

آموزش تزریق صحیح به خود و بیماران و عوارض تزریق

در این مقاله قصد داریم به طور کامل در مورد آموزش تزریق به روش صحیح و

عوارض حاصل از تزریق اشتباه صحبت کنیم.

همان‌طور که می‌دانیم برای درمان بیماری ها یکی از راه های شایع در تجویز فراورده های دارویی، تزریق می باشد. هر روش تزریقی برای نوع بافتی که دارو در آن تزریق می‌شود، یکسان است .

مشخصات هر بافت میزان جذب دارو را معین می کند، پس قبل از تزریق، پرستار باید حجم داروی تجویزی، مشخصات و غلظت دارو و ساختمان آناتومیکی محل تزریق را بشناسند.

 

 

 

ناتوانی پرستار در تزریق صحیح دارو ممکن است نتایج منفی به بار آورد. اشتباه در انتخاب محل مناسب تزریق ازنظر منطقه آناتومیکی بدن ممکن است منجر به صدمه رسیدن به عصب و استخوان شود.

بسیاری از مدد جویان خصوصاً کودکان از تزریق وحشت دارند، اگر پرستار فراموش کند قبل از تزریق دارو به داخل بافت سرنگ را آسپیره کند ممکن است دارو وارد شریان یا ورید شود. تزریق حجم زیادی از دارو در یک محل ممکن است منجر به بروز درد زیاد یا صدمه بافتی گردد.

پرستار تزریق را به پنج طریق انجام میدهد:

۱ ـ زیر جلدی SC subcutaneous
۲ ـ داخل عضله IM intramuscular
۳ ـ  داخل جلدی  ID) intradermal)
۴ ـ وریدی IV) intravenous)
۵ ـ تزریق به‌صورت پانسیون مانند پانسیون مایع نخاعی SCF

دنبال کردن زهرا نقی پور:

آخرین ارسال ها از

ارسال پاسخ