• شارژ کپسول

کپسول آتش‌نشانی و آنچه هر کسی باید بداند

ارسال شده در: هومینو | ۰

ما تمایل داریم دستگاه‌های خاموش‌کننده آتش را ثابت نگه داریم  آن‌ها همیشه

 در همان نزدیکی هستند, آماده و منتظر هستند تا آتش خاموش شود. اما حقیقت

این است که دستگاه‌های خاموش‌کننده آتش اغلب آماده نیستند چون به درستی

 نگهدارینشده‌اند. داستان‌های بی شماری از افرادی وجود دارند که تلاش می‌کنند

با یک کپسول قابل‌حمل مبارزه کنند تا این که کپسول شارژ نشود حتی اگر قبلاً

استفاده نشود.

هر کسی از مالکان تجاری باید اهمیت شارژ کپسول آتش‌نشانی را درک کند.این فرآیند

 یکی از جنبه‌های مهم طراحی و نگهداری کپسول آتش‌نشانی می‌باشد.

چه زمانی و چرا کپسول‌های آتش‌نشانی باید شارژ شوند?

چندین مورد وجود دارند که در آن‌ها یک کپسول آتش‌نشانی نیاز به رخ دادن دارد

یکی که واضح است و برخی کم‌تر شناخته‌شده هستند.

کپسول‌های آتش‌نشانی باید بلافاصله بعد از هر کاربرد شارژ شوند. حتی اگر عامل

اطفا حریق به طور کامل تخلیه نشود، کپسول آتش‌نشانی هنوز نیاز به سرویس دارد

تا مطمئن شود که برای استفاده بعدی آماده است. حتی کم‌ترین تخلیه به طور معمول

منجر به نشت و از دست دادن کل فشار مورد نیاز برای عملیات صحیحمی‌شود.

دستگاه‌های خاموش‌کننده آتش باید به طور دوره‌ای در طول عمر خود شارژ شوند،

حتی اگر مورد استفاده قرار نگرفته اند. هر دو استاندارد کد ۱۰ برای کپسول‌هایآتش‌نشانی

 قابل‌حمل و دستورالعمل‌های سرویس تولید کننده به بررسی داخلیمتناوب و شارژ مجدد

 نیاز دارند. برای رایج‌ترین استفاده از کپسول آتش‌نشانیشیمیایی خشک و خشک، این

 بررسی داخلی و شارژ مجدد در طول شش و دوازدهسال از تاریخ ساخت مورد نیاز در

کپسول مورد نیاز است.

Extinguishers همچنین می‌توانند به دلیل آسیب یا سایر عوامل محیطی که ممکناست

منجر به becoming شوند، به صورت داخلی مورد بررسی قرار گیرند و یا شارژشوند.

دنبال کردن زهرا نقی پور:

آخرین ارسال ها از

ارسال پاسخ