• تخمک

آزمایش اندازه گیری ذخیره تخمک

ارسال شده در: هومینو | ۰

تخمک:با انداز ه گیری هورمون آنتی مولرین یا AMH میتوان

به ذخیره ی تخمکهای باقیمانده پی برد.

توجه داشته باشید که میزان این هورمون با افزایش سن کم میشود

که علامتی ازکاهش تخمکهای باقیمانده است. بعد از ۴۰ سالگی

بسیار کم شده و بعد از یائستگی به مقادیر غیر قابل اندازه گیری میرسد.

خانمهای عادی نیازی به اندازه گیری این هورمون ندارند و

علامتی از ناباروری نیست. صرفا در خانمهایی که تحت درمان

ناباروری قرار میگیرند از نظر پاسخ به درمان با ارزش است.

خانمها با مقدار مشخصی از ذخیره تخمدانی به دنیا می آیند و

در طول زمان فقط مصرف کننده ی تخمکهای موجود هستند.

تخمک سازی جدید در بدن یک خانم اتفاق نمی افتد و یائستگی

به معنی به اتمام رسیدن ذخیره تخمک هاست

دنبال کردن زهرا نقی پور:

آخرین ارسال ها از

ارسال پاسخ