آکواریوم آب شور

ارسال شده در: هومینو | ۰

تانک مناسب

تانکی که دارای عمق کم و طول زیاد باشد از تانکی که خیلی عمیق، باریک یا دارای شکل خاصی آکواریوم باشد

(مانند هشت وجهی) مناسب تر است، شما به تانکی نیاز دارید که دارای بیشترین سطح ممکن باشد.
آکواریوم های کوتاه تر برای شدت نور مناسب تر هستند تا آکواریم بلندی که بحث نور آن می تواند

یک چالش واقعی باشد. تانک شما یک سرمایه گذاری کوچک است، از بزرگ شدن یبش از حد آن نترسید،

هرچه تانک بزرگ تر باشد ایجاد یک محیط با ثبات راحت تر می شود. آکواریوم های کوچک نیاز به

مقدار زیادی توجه دارند و گونه هایی که می توانید در آن ها نگهداری کنید محدود هستند.

پایه، استند و کابینت اکواریوم 

 

از پایه ای استفاده کنید که بتواند وزن آکواریوم پرشده را تحمل کند. توجه داشته باشید که

این وزن شامل: آب + صخره و سنگ + شن + وزن خود تانک است.

هیچگاه آکواریوم خود را نزدیک وسایل برق دار نگذارید (مانند : کامپیوتر ، تلویزیون ، سیستم های صوتی و …)

چرا که آب + برق = دردسر!

درپوش و نور

 

تجهیزاتی که می خرید ارتباط مستقیمی با ساکنین آکواریوم دارد. اکثر ماهی ها و

دیگر ساکنین (مانند ستاره دریایی ، میگو و …) در زیر نور فلوئورسنت استاندارد

مخصوص اکواریوم زنده می مانند اما اگر برنامه دارید که تانک خود را برای ریف ها و دیگر ساکنینی

که فتوسینتیک (سنگ زنده ، مرجان و …) انجام می دهند اماده کنید، نیاز به یک سیستم

با شدت و طیف مناسب دارید (شامل لامپ های متال، T5 و …).

سیستم تصفیه

در این جا دو انتخاب وجود دارد. فیلتر های بیولوژیکی که مقدار آمونیاک و نیتریت را کاهش می دهند

و باعث رشد باکتری های مفیدی روی فیلتر ها، بیو بال ها و دیگر سطح ها در فیلتر می شوند.
این باکتری ها به کنترل کیفیت آب کمک می کنند، اگر آن ها مکانی برای رشد پیدا نکنند یا شما

بر اثر تمیز کردن بیش از حد فیلتر باعث کشته شدن آن ها شوید دچار مشکلانی در کیفیت آب،

شیمی آب، ایجاد ناخالصی، تغییر رنگ و همچنین بو گرفتن آکواریوم می شوید.
در فیلتر های شیمیایی از کربن های فعال برای کاهش ناخالصی و جلوگیری از بوگرفتن آکواریوم

استفاده می شود. انتخاب یک سیستم فیلتراسیون قوی، نیاز به رسیدگی مداوم و مکرر به آکواریوم

را کاهش می دهد و آب را برای مدت طولانی تری تمیز نگه می دارد.