• محبت به سالمند

محبت به سالمندان

ارسال شده در: هومینو | ۰

یکی از بارزترین و برجسته‌ترین علل انسانیت و اخلاق داشتن، محبت به سالمندان است.

چراکه محبت به سالمند مانند محبت به کودکان شیرین و جذاب و مانند محبت به همسر دوطرفه

نخواهد بود. این محبت به سالمندان نه‌تنها دوطرفه و جذاب نیست بلکه دارای آزار و اذیت

و حتی ناخوشایند در برخی موارد خواهد بود.

نگهداری والدین در دوران سالمندی باید همراه بامحبت و ایجاد فضای امن برای آن‌ها باشد

همان‌گونه که زمانی آن‌ها از ما مراقبت می‌کردند. همچنین مورد دیگری که می‌توان بدان

پرداخت حس انسان دوستانه بودن این امر است که حکم می‌کند با سالمندان به نیکی رفتار

کنیم و اگر خلق‌وخوی تندی دارند آن‌ها را تحمل و با ایشان مدارا کنیم.

بی‌توجهی به سالمندان ممنوع:

از شایع‌ترین اتفاقات ممکن که برای سالمندان پیش می‌آید بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها است.

این بی‌توجهی و غفلت به سالمندان خود باعث بروز اتفاقات ناخوشایندی ازجمله تغذیه نامناسب،

وسواس، تنها ماندن سالمند در خانه، افسردگی و …. خواهد شد. درنتیجه نباید اجازه دهیم تا

شرایطی پیرامون سالمند ایجاد شود که حس توجه نکردن به او دست دهد.

احترام گذاشتن به سالمندان:

احترام گذاشتن به سالمندان نیز جزو کارهای روزمره‌ای است که باید در مقابله با آن‌ها از خود

نشان دهیم. ترحم به سالمندان باعث ایجاد رنجش و حس سرخوردگی در آن‌ها خواهد شد به همین

دلیل تمام افراد تأکید فراوان بر روی این موضوع دارند که با سالمندان با احترام برخورد کنید

نه از روی ترحم.

توجه به‌ظاهر سالمندان:

طبیعتاً هر فردی به زیبایی و راستگی ظاهر خود اهمیت چندانی می‌دهد و در تلاش است تا خود

را مرتب و شیک‌پوش جلوه دهد، اما سالمندان باوجود درد بسیار و درگیر بیماری‌های مختلف

بودن این فرصت را پیدا نمی‌کنند. از همین رو دیگر افراد خانواده باید به‌ظاهر و تمیزی افراد

سالمند خود توجه کنند و با مهربانی به آن‌ها کمک کنند تا ظاهری تمیز و مرتب داشته باشند.

این ظاهر تمیز باعث بالا رفتن اعتمادبه‌نفس نیز خواهد شد.

  • سالمند

تاثیر یوگا و پیلاتس بر عملکرد حرکتی سالمندان

ارسال شده در: هومینو | ۰
سالمندان و دوره ای سالمندی است که با تغییرات فرسایشی تدریجی، پیشرونده و خود به خودی،

در بیشتر دستگاه ها و عملکردهای فیزیولوژیک بدن همراه است. از این تغییرات،

می توان به تغییرات در دستگاه های درگیر در کنترل تعادل اشاره کرد که می تواند

سالمندان را در معرض صدمات جدی ناشی از کاهش تعادل از جمله شکستگی های

استخوانی قرار دهد و جامعه را متحمل هزینه های درمانی بالایی کند. از این رو،

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد حرکتی سالمندان به دنبال تمرینات یوگا

و پیلاتس بود.
مواد و روش ها: این تحقیق نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون

گروه های تصادفی انجام شد که در آن مردان سالمند چاق بالای ۶۰ سال

(۶۲.۲±۱.۶ سال) به صورت تصادفی به ۳ گروه تمرینات یوگا (۲۱ نفر)،

گروه پیلاتس (۲۰ نفر) و کنترل (۲۰ نفر) تقسیم شدند. تمرینات یوگا به مدت ۸

هفته و ۳ جلسه در هفته انجام می شد و شامل تمرینات آسانا، تمرینات پرانایاما و

تمرینات مراقبه بود. جلسات تمرین پیلاتس به سه مرحله گرم کردن، تمرینات

اصلی و بازگشت به حالت اولیه تقسیم و تمرینات در حالات مختلف خوابیده،

نشسته و ایستاده اجرا می شد. حرکات از ساده شروع و به تدریج بر شدت آنها

افزوده می شد. تمرینات پیلاتس نیز به مدت ۸ هفته و ۳ جلسه در هفته انجام می شد.

در این پژوهش، آزمون های عملکرد حرکتی (آزمون قدرت عضلانی اندام

تحتانی، تعادل ایستا، تعادل پویا و انعطاف بدنی) به کار گرفته شد و برای تجزیه

و تحلیل داده ها، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد

استفاده قرار گرفت. برای سنجش تعادل ایستا برحسب ثانیه و صدم ثانیه از

آزمون استورک استفاده شد. در این آزمون سالمند روی کف پای برتر

می ایستاد و کف پای دیگر خود را روی کناره داخلی زانوی پای اتکا به گونه ای

قرار می داد که انگشتان کاملا روبه پایین و دست ها در طرفین روی تاج

خاصره قرار گیرد. با علامت آزمونگر آزمودنی پاشنه پای برتر را از روی

زمین بلند و تاجایی که می توانست تعادل خود را حفظ می کرد. برای سنجش

انعطاف پذیری از آزمون ولز استفاده شد. آزمودنی با پاهای کاملا کشیده

روی زمین می نشست و کف پاهایش را به جعبه انعطاف سنج می چسباند و

با خم کردن بدن به جلو بدون خم کردن زانوها، با کمک نوک انگشتان هر

دو دست اهرم روی جعبه را به طرف جلو حرکت می داد و تا جای ممکن

به جلو خم می شد. برای اندازه گیری تعادل پویا، آزمون بالا و پایین رفتن از

پله به کارگرفته شد. در این آزمون، آزمودنی ها هفت بار از یک صندلی با

ارتفاع ۲۰ سانتی متر بالا و پایین می روند. فرد با یک پا بالا می رود و

به دنبال آن پای دیگر را به بالای صندلی می برد و درادامه، ابتدا پای اول

و درنهایت، پای دیگر را پایین می آورد. هربار تکرار این حرکات یک مرتبه

محسوب می شد و زمانی که آزمودنی هفت مرتبه این کار را انجام می داد،

رکورد زمانی ثبت می شد. برای سنجش قدرت عضلانی پایین تنه و پاها،

آزمون صندلی ایستاده مورداستفاده قرار گرفت. آزمودنی درحالی که لبه یک

صندلی نشسته بود، طی ۳۰ ثانیه می بایست تا حد توان خود می ایستاد و

دوباره به وضعیت نشسته برمی گشت. میانگین تعداد دفعات انجام این حرکت

در دو دوره زمانی ۳۰ ثانیه ای به عنوان رکورد نهایی محسوب می شد.

برای تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی

توکی استفاده شد.
یافته ها نتایج پژوهش حاضر نشان داد پروتکل تمرینی پیلاتس و یوگا موجب

افزایش وزن عضلات و کاهش درصد چربی در اندام تحتانی آزمودنی ها

می شود (P£۰.۰۵) و بهبود معنی داری در نمرات آزمون تعادل ایستا، پویا،

قدرت عضلانی اندام تحتانی و انعطاف بدنی به وجود می آورد (P£۰.۰۵).

این در حالی است که اختلاف معنی داری بین دو گروه تجربی در بهبود عوامل

مذکور گزارش نشد (P³۰.۰۵).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری تمرینات یوگا و

پیلاتس تعادل ایستا و پویا، قدرت عضلانی اندام تحتانی و… بهبود می بخشد.

ازآنجایی که بهبود متغیرهای عملکرد حرکتی مذکور تاثیر بسزایی در جلوگیری

از افتادن سالمندان دارد؛ بنابراین، به کارگیری این تمرینات برای سالمندان توصیه می شود.

  • سالمند

وضعیت به‌کارگیری اینترنت و ارتباط آن با احساس تنهایی در بازنشستگان فرهنگی(سالمندان )

ارسال شده در: هومینو | ۰

   حفظ روابط و مشارکت اجتماعی سالمندان در جامعه از عوامل پیشگوی

سالمندی موفق به‌شمار می‌رود. با تغییراتی که در سال‌های اخیر در ساختار

جامعه به‌وقوع پیوسته است، سالمندان زیادی در معرض خطر احساس تنهایی

قرار گرفته‌اند. مطالعات بیانگر آن است که تنهایی اثرات مخربی بر سلامت

سالمندان دارد؛ لذا یافتن راهکارهایی برای مقابله با این مشکل بسیارمهم است.

هدف از انجام این پژوهش، تعیین وضعیت به‌کارگیری اینترنت و ارتباط آن

با احساس تنهایی در بازنشستگان فرهنگی شهر بابل بوده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی ۴۴۵ معلم بازنشسته سالمند که ۴۳ نفر

از آنان از کاربران اینترنت بوده‌اند، انجام شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات

از پرسش‌نامه‌هایی مشتمل بر ۳ بخش استفاده شده است که ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

۱۵ سؤال در زمینه احساس تنهایی و ۵ سؤال در زمینه تعیین میزان افسردگی

را دربرمی‌گیرند. نتایج تحلیل فاکتورها نشان داد که ابزار احساس تنهایی از

۳ زیر فاکتور احساس تنهایی اجتماعی، خانوادگی و رمانتیک تشکیل شده است.

علاوه‌بر سؤالات فوق، یک بخش دیگر نیز برای بررسی کاربران مورد استفاده

قرار گرفت که مشتمل بر سؤالاتی در زمینه میزان، تاریخچه و نوع استفاده

از اینترنت بود. تحلیل داده‌ها نیز با نرم افزار SPSS صورت گرفت.

یافته‌ها:  ۳۷درصد از غیرکاربران در مقایسه با ۱۸/۶درصد از کاربران اینترنت،

احساس تنهایی اجتماعی را گزارش کرده‌اند که تفاوت معناداری را نشان می‌دهد .

اگرچه میزان احساس تنهایی خانوادگی در غیرکاربران به وضوح کمتر از

کاربران بوده است . تنها زندگی کردن و بیوه یا مطلقه‌بودن نیز از عوامل

پیشگویی‌کننده احساس تنهایی بوده‌اند. در زمینه افسردگی یافته‌ها نشان داد که میزان

افسردگی در کاربران اینترنت به‌طور معناداری کمتر از غیرکاربران بوده است

درصد در مقایسه با .

نتیجه‌گیری: درمجموع نتایج این پژوهش بیانگر آن است که میزان احساس

تنهایی و افسردگی در سالمندان غیرکاربر اینترنت بیشتر از کاربران می باشد؛

لذا یافتن و به‌کارگیری راهکارهایی نظیر استفاده از اینترنت برای مقابله با

احساس تنهایی که توسط این قشر از جامعه احساس می‌شود، ضروری به‌نظر می‌رسد.

منبع :مجله سالمندی ایران

  • پرستار سالمند

نگهداری از سالمند به واسطه ورزش

ارسال شده در: هومینو | ۰

نگهداری از سالمند :ورزش در افراد سالخورده با تقویت عضلات و استخوان‌ها، بهبود تعادل

و کاهش دردهای آرتروز باعث کم کردن پیامدهای جسمی و روانی ناشی

از کهولت سن می‌شود. مطالعات متعدد نشان می‌دهد افزایش خون‌رسانی به

مغز که ناشی از انجام فعالیت‌های ورزشی است نیز می‌تواند قوای ادراکی

مغز را حفظ کرده و ضمن افزایش سلامت مغز، علائم ابتلا به افسردگی را

در سالمندان به حداقل برساند.
البته این بدین معنا نیست که پدرومادر سالخورده خود را برای شرکت در

مسابقه دو ماراتن ثبت‌نام کنید یا از او بخواهید از کوه بالا برود بلکه تنها

قدم زدن و پیاده‌روی مرتب، استفاده روزانه ۳۰ دقیقه از دوچرخه ثابت و

یا حتی قدم زدن در پارک برای تحرک بدنی مورد نیاز آن‌ها کافیست.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا،

حدود ۲۵ درصد از سالخوردگان ۷۵ سال و مسن‌تر به دلیل ترس از زمین

خوردن، فعالیت‌های بدنی خود را محدود می‌کنند.

نگهداری از سالمندان را فراموش نکنید.

نگهداری از سالمند بوسیله حفظ فعالیت بدنی و جلوگیری از بی‌تحرکی
دانشکده پزشکی و سلامت هاروارد اعلام می‌کند که به طور میانگین،

زنان بالای ۷۰ سال بیشتر ساعات بیداری خود را در حال نشستن یا دراز

کشیدن سپری می‌کنند. همچنین نتایج مطالعه جدیدی نشان می‌دهد یک فرد

۶۵ ساله به طور میانگین در هفته ۴۸ ساعت تلویزیون تماشا می‌کند که این

رقم معادل هفت ساعت در روز است.

  • سالمند

قطع تنفس برای چند ثانیه حین خواب در بین افراد سالمند

ارسال شده در: هومینو | ۰

قطع تنفس برای چند ثانیه حین خواب در بین افراد سالمند ، یکی از اختلالات رایج

در بین افراد سالمند است که به شکل خر وپف شبانه خود را نشان می دهد

در میان افراد مبتلا به آپنه خواب درمان نشده بیماریهایی دارای شیوع بیشتری هستند:

فشار خون بالا

مشکلات قلبی عروقی

دیابت نوع ۲

خستگی و خواب آلودگی شدید

کسانی که به دنبال یک راه طبیعی برای از بین بردن آپنه انسدادی

خواب هستند، باید ملاتونین بیشتری را وارد رژیم غذایی شان کنند.

بیشتری را وارد رژیم غذایی شان کنند.

ملاتونین به فرم قرص یا مکمل هم وجود دارد و به آرامش قبل از

خواب کمک می کند. میوه ها و سبزیجات حاوی ملاتونین عبارتند از:

۱- گیلاس

۲- ذرت

۳- مارچوبه

۴- گوجه فرنگی

۵- انار

۶- زیتون

۷- انگور

۸- کلم بروکلی

۹- خیار

  • سالمند

سالمندی آغازی دیگر در زندگی است با کوله باری از تجربه…

ارسال شده در: هومینو | ۰

سالمندی دوران پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی نیازی است

و فرصت سیر به سوی کمال و رسیدگی به خویشتن. سالمندان، باور

ارزش های وجودی خانواده و جامعه هستند.


در فرهنگ اسلامی و ایرانی، «پیری» نه به عنوان یک کلمه ناخوشایند،

بلکه به صورت «کمال،حکمت،خردمندی و فرزانگی » تلقی می شود.

از این رو می تواند به عنوان مرحله ای موثر و گرانقدر در زندگی به حساب آید.

این واقعیت را نیز باید پذیرفت، اغلب سخن از سالمندی مترادف

با ضعف و سستی تلقی می شود،که ناشی از محدودیت انسان در

جنبه های فیزیکی می باشد.
با شناخت سیرتکاملی و علل پیری می توان تاحدی از ناتوانی ها

پیشگیری نمود و در نهایت «قدرت فکری» سالمند را با «توان جسمی» وی همراه نمود.

مراقبت‌ها و پیشگیری ها:

اگرچه تغییرات ناشی از پیری اجتناب پذیر است اما نمی‌توان از

بسیاری از آنها تا حدودی پیشگیری نمود یا وقوع آن را به تعویق

انداخت بدین جهت لازم است سالمندان را به رعایت موارد ذیل تشویق نمائید:

انجام برنامه‌های ورزشی منظم به ویژه پیاده روی و استفاده از

کفش‌های پاشنه کوتاه، با کف غیر لغزنده-

-رژیم غذایی مناسب ( کم نمک و کم چربی ) و خوردن غذا در

وعده‌های زیاد و حجم کم

-مصرف کافی مایعات (حداقل ۸-۶ لیوان در روز)

-استفاده از عینک آفتابی در مقابل نور خورشید

کنترل منظم وزن و فشارخون

عدم استعمال دخانیات

-داشتن دوره‌های کوتاه استراحت در فعالیت‌های طولانی

-رعایت بهداشت دهان و استفاده از ورقه‌های نازک

-عدم تغییر ناگهانی محل تاریک به روشن و بر عکس

ماساژ نواحی تحت فشار

-تغییر وضعیت از حالت نشسته به ایستاده به آهستگی

-داشتن الگوی خواب منظم

ستفاده از مرطوب کننده و ضد آفتاب

  • سالمند

رعایت حفظ بهداشت خواب سالمندان

ارسال شده در: هومینو | ۰

تامین کیفیت و کمیت خواب برای حفظ سلامت جسمانی و روانی افراد به ویژه برای سالمندان بسیار اهمیت دارد.

با رعایت موارد زیر میتوان در حفظ بهداشت خواب اقدام موثری انجام داد:

اجتناب و یا به حداقل رساندن مصرف چای، قهوه، سیگار، محرک ها، الکل به ویژه قبل از خواب

ورزش منظم مانند قدم زدن خارج از منزل در عصرها و غروب اما نه نزدیک به زمان خواب.

بر حسب فصل سال بهترین زمان پیاده روی عصرها بین ساعت ۳ تا ۵ غروب میباشد.

مواجهه با نور طبیعی در طول روز به ویژه بعد از ظهرها حداقل به مدت یک تا دو ساعت.

اجتناب از چرت زدن بعد از ساعت ۲ عصر، محدود کردن چرت‌ها فقط به یک چرت کمتر از

۳۰ دقیقه به ویژه بعد از صرف ناهار. چرت طولانی تر از ۳۰ دقیقه باعث خواب آلودگی و نیز اختلال در خواب شب می شود.

بررسی اثر داروهای مصرفی بر خواب. نظر به اینکه بیشتر سالمندان حداقل چهار نوع دارو

برای بیماریهای جسمانی خود مصرف می کنند، داشتن آگاهی از اثرات خواب آوری آنان

می تواند شما را در کنترل اختلال خواب شبانه کمک کند.

رفتن به رختخواب فقط در صورت داشتن خواب. استفاده از رختخواب برای مطالعه یا فکر

کردن می تواند به بیخوابی منجر گردد.

وجود دمای مناسب در اطاق خواب.

نور و صدای حداقل ممکن، در زمان خواب.

در صورت گرسنگی، بین وعده غذاهای اصلی، غذای مختصری میل نمایید.

از خوردن غذای سنگین پیش از خواب شبانه اجتناب نمایید.

محدود کردن مصرف مایعات از عصر به بعد.

داشتن برنامه منظم غذایی، ورزشی و خواب در ساعات مشخصی در طول مدت ۲۴ ساعت.

صحبت از نگرانی‌ها و وقایع استرس آور قبل از خواب. با تخلیه هیجانی خود از طریق درد دل

با فرد نزدیک میتوان از اشتغال ذهنی در زمان به خواب رفتن جلو گیری نمود.دارو درمانی

یکی از شایعترین داروهایی که برای بیخوابی توسط پزشکان تجویز می گردد، استفاده از

بنزودیازپین ها است. از میان این گروه شایعترین آنان لورازپام، کلونازپام، اگزاپام، کلردیازپوکساید،

دیازپام، فلورازپام میباشد. بهتر است بدانیم که استفاده طولانی از این داروها عوارض زیر را به همراه دارد:

بعد از ۱ تا ۲ هفته از زمان مصرف، ممکن است اثر معکوس بر خواب داشته باشد

حافظه را ضعیف می‌کنند

ممکن است سریع تحمل ایجاد شود و بیمار ناچار باشد که میزان مصرف دارو را افزایش دهد.

باعث خواب آلودگی در روز بعد میگردد و اختلال سیکل خواب و بیداری را تشدید میکند.

  • سالمند

تشک مواج مناسب سالمند

ارسال شده در: هومینو | ۰

سالمند

سالمندانی هستند که به دلیل شرایط خاصی که دارند مجبور هستند به صورت موقت

یا دائم در تخت ساکن باشند. لذا برای این افراد باید تشک مناسبی انتخاب گردد تا از

ایجاد مشکلات برایشان جلوگیری گردد.

تشک مواج یا تشک ضد زخم بستر: 

انتخاب تشک مواج برای بیمار و سالمند بسیار مهم است زیرا در جلوگیری از ایجاد

زخم بستر نقش به سزایی دارد. اغلب تشک های مواج در سایزهای یک نفره هستند،

همچنین قابلیت استفاده ازتشک مواج هم بر روی زمین و هم روی تختخواب وجود دارد.

مزایای تشک مواج 

از مزایای استفاده از تشک مواج پیشگیری و کنترل مشکل زخم بستر است. زخم بستر

بر اثر ایجاد فشار مداوم بر روی نقاط خاصی از بدن ایجاد می گردد. مانند: ناحیه ی

کمر، پشت بیمار و ناحیه ارنج ها و پاشنه پاوزانوها و….

در هنگام خرید تشک مواج به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

تشک مواج باید به گونه ای باشد که:
موجب توزیع فشار گردد تا از ایجاد زخم جلوگیری کند.
در انتخاب تشک مواج توجه به وزن بیمار و سالمند بسیار اهمیت دارد.

پمپ باد و کاربرد آن در تشک مواج :

از طریق پمپ باد به راحتی می توانید مقدار هوای مورد نیاز خود را وارد تشک کرده

تا بتوانید از آن استفاده نمایید. همچنین در مواردی که بیمارتان مجبور است برای مدت

زمان طولانی بر روی تشک باشد، علاوه بر جابجایی فرد بر روی تشک، با کم و زیاد

شدن مقدار هوای درون تشک نیز به صورت خودکار، از ایجاد و یا پیشرفت زخم بستر

جلوگیری می گردد.

چه کسانی باید از تشک مواج استفاده نمایند؟ 

افرادی که مشکل حرکتی، نخاعی، فلج مغزی، آلزایمر، تحلیل عضلات، آسیب مغزی

و … دارند باید از تشک مواج استفاده نمایند. کودکان، زنان باردار و همچنین افراد پیر

و سالمند نیازی به استفاده از این تشک ها ندارند.

طریقه ی استفاده از تشک مواج

تشک مواج باید به طور مداوم به پمپ باد متصل باشد تا هوای درون تشک همیشه بصورت

تنظیم شده (نه خیلی نرم و نه خیلی سفت باشد) باقی بماند. نگران هزینه برقی مصرفی

آن نباشید، زیرا میزان مصرف آن بسیار پایین است.

  • سالمند و دندان

دندان مصنوعی سالمندان باید هر ۳ سال اصلاح شود

ارسال شده در: هومینو | ۰
یک متخصص دندانپزشکی گفت:دندانهای مصنوعی سالمندان به
طور متوسط باید هر ۳ سال پس از معاینه دندانپزشک اصلاح شود
تا لق شدگی آن باعث آسیب به لثه سالمندان نشود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ، دندان‌ها مانند دیگر اجزای بدن انسان نیازمند

مراقبت بهداشتی و درمانی مکرر هستند به طوری که در برخی افراد به دلیل جنس

خاص دندانشان باید حتی بیشتر از اندام و اجزای دیگر بدن به آن توجه کنند.

جنس دندان‌های افراد به دلایل مختلف ژنتیکی و ارثی متفاوت است ولی در مجموع
بیشترین عامل بقای دندان در هر فرد نوع مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از جمله
مسواک زدن و نخ دندان مرتب، تغذیه مناسب و معاینات منظم دندانپزشک است اما
دندان مصنوعی نیز با گذر زمان و گاهی اوقات عدم مراقبت، نیاز می‌شود.
به طور معمول “دست دندان ” را دندان مصنوعی می‌نامند که جایگزین دندان‌های طبیعی
می‌شود؛ دندان مصنوعی معمولاً به صورت قالبی و با ترکیبی از مواد مخصوص پلاستیکی
ساخته می‌شود که می‌تواند ظاهر خوب و مطلوبی را برای افراد سالمند به وجود آورد.

*نقش مهم دندان‌های مصنوعی در تغذیه سالمندان 

فرناز مهدی سیر، متخصص دندانپزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری
فارس «توانا» می‌گوید: زمانی که فرد سالمند فاقد دندان‌های طبیعی باشد، دندان مصنوعی
به عنوان کمک به آنان برای غذا خوردن نقش بسیار مهمی در تغذیه سالم آنها می‌تواند ایفا کند.
وی با بیان اینکه زمانی که یک دندان از بین می‌رود، دندان‌های دیگر کمی حرکت می‌کند
و باعث به وجود آمدن فضای خالی می‌شود که محل تجمع مواد غذایی نیز در بین دندان‌ها
خواهد شد، می‌افزاید: یک دندان مصنوعی می‌تواند مانع به وجود آمدن مشکلات بهداشتی
دهان و دندان شود.
مهدی سیر اضافه می‌کند: در این راستا می‌توان با جایگزین کردن دندان‌های جلو افرادی
که دارای دندان‌های با ظاهر نامناسب هستند به آنها چهره بهتری بخشید.
برای ساختن دندان مصنوعی از محل دندان «لثه» قالب‌گیری می‌شود و در ادامه قالب‌گیری
موم‌گیری شده و بر روی موم دندان مناسب فرد بر اساس نظر دندانساز چیده می‌شود.
در موم نیز دندان‌های چیده شده در قالب مخصوصی گذاشته و مرحله لثه‌گذاری صورت
می‌پذیرد و نهایتاً پرداخت لثه و دندان آخرین مرحله ساخت دندان مصنوعی به حساب می‌آید.

* مزایای دندان مصنوعی 

سعید نعمتی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه
خبری فارس «توانا» می‌گوید: داشتن دندان مصنوعی خوب، کمک می‌کند که سالمند
خوب غذا بخورد، خوب حرف بزند و ظاهر خوبی داشته باشد و از مزایای دندان مصنوعی
این است که این دندان‌ها تفاوتی با دندان‌های طبیعی خود شخص نخواهند داشت.
وی به مضرات استفاده از دندان‌های مصنوعی کهنه یا قدیمی اشاره کرد و اظهار می‌دارد:
در صورت مناسب نبودن دندان مصنوعی ضمن محکم نبودن محل قرار گفتن آنها «اصطلاحاً لق بودن»
آسیب‌دیدگی لثه «ساییدگی لثه» جلو آمدن فک پایین و پوسیدگی دندان‌های دیگر نیز شامل
عوارض و زیان‌های دندان مصنوعی کهنه به حساب می‌آید.
نعمتی با اشاره به توصیه‌های مهم در نگهداری از دندان مصنوعی سالمندان از جمله شستن
دندان‌های مصنوعی خارج از دهان بعد از هر وعده غذا، تصریح می‌کند: حداقل سالمندان یکبار
در روز دندان‌های مصنوعی را پس از غوطه ور کردن در مواد تمیز کننده و شوینده مناسب
«آب و صابون» کاملاً با مسواک و خمیر دندان بشویند.
دندان‌های مصنوعی مدل‌های بسیاری دارند، گذاشتن دندان مصنوعی به عنوان دانه تکی
یا تعداد به وسیله رشته سیمی در دهان ثابت یا متحرک صورت می‌پذیرد و در برخی مواقع
نیز تمام دندان‌ها که به آن یک دست دندان می‌گویند، جایگزین تمام دندان‌های طبیعی می‌شود.
دندان پارسیئل نیز از جمله دندان‌های متحرک است که بدنه آن ماده فلزی به نام “کرم “
است که زنگ نمی‌زند و تغییر شکل نیز نمی‌دهد و در مجموع این نوع دندان‌ها از دوام بیشتری برخوردارند.
قرار گرفتن مناسب و محکم دندان‌های مصنوعی بر روی فک، عدم تغییر شکل در
ماهیچه‌های صورت و عدم وجود مشکل در جویدن غذا نشان دهنده ساخت خوب دندان مصنوعی است.

* هر ۳ سال دندان‌های مصنوعی سالمندان باید اصلاح شود 

لیلا نصیری، متخصص دندانپزشکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری
فارس «توانا» می‌گوید: هر زمانی که دندان‌های مصنوعی سالمندان شکسته شود
یا تعداد دیگری از دندانهایشان را از دست دهند دندان‌های آنان باید جایگزین و عوض شود.
وی می‌افزاید: به طور میانگین هر ۳ سال دندان‌های سالمندان باید توسط متخصص
دندانپزشک معاینه و در صورت نیاز و تشخیص دندانساز دندان‌ها تعویض یا اصلاح شود
زیرا ممکن است روکش‌های فلزی نشست کند و در نتیجه سیم آن شل شده و دندان
در دهان سالمند لق شود.
نصیری در پاسخ به این پرسش که آیا دندان مصنوعی جدید باعث ناراحتی سالمند
و اذیت آن می‌شود، اظهار می‌دارد:‌ در ابتدا ‌دندان مصنوعی جدید ممکن است، لثه
را اذیت کند ولی بعد از مدتی ناراحتی از بین می‌رود و اگر سالمند هرگونه ناراحتی
داشته باشد حتی به میزان بسیار کم باید حتماً به دندانساز خود مراجعه کند.
رعایت بهداشت دندان‌های مصنوعی مانند دیگر اجزای بدن باید مورد توجه و آموزش
سالمندان کشورمان قرار گیرد زیرا همان طور که دندان‌های طبیعی نیاز به نظافت دارند،
 مصنوعی نیز باید تمیز و پاکیزه شوند.
منبع:پایش
  • سالمند

مراقبت و بهداشت دندان ها در افراد مبتلا به دمانس

ارسال شده در: هومینو | ۰

مراقبت و بهداشت دندان ها در افراد مبتلا به دمانس

مراقبت از دندان ها در افراد مبتلا به دمانس بسیار مهم بوده و باید توسط مراقبین عزیز

کنترل شود. رعایت بهداشت مناسب دهان برای حفظ سلامت و گذراندن زندگی خوب ،

مهم است و باعث بالا رفتن اعتماد به نفس ، عزت نفس ، شرکت در اجتماع و تغذیه

خوب می شود. از سوی دیگر بهداشت ضعیف دهان باعث دندان درد و از دست دادن

دندان ها شده و سرانجام اثر منفی بر اعتماد به نفس، توانایی غذاخوردن و خنده و

تبسم خواهد داشت.

بیماری های دهان و دندان

بیماری های لثه

پوسیدگی دندان

مراقبت  و بهداشت روزانه از دندان ها

مراحل اولیه دمانس

در مراحل اولیه دمانس، معمولا فرد مبتلا هنوز قادر است دهان و دندان خود را تمیز کند

و تنها ممکن است نیاز به یادآوری یا نظارت داشته باشد.

اگر به کمک نیاز دارد مسواک و خمیردندان در اختیارش قرارداده و چگونگی استفاده از

آنها را نشان دهید.

همزمان با کمترشدن توانایی فرد، یک مسواک برقی یا مسواکی که دسته آن مختص

بیمار تغییر یافته؛ میتواند به حفظ استقلال او کمک نماید.

دندانپزشک می تواند در مورد روش های تمیز نگهداشتن دندان ها اطلاعات لازم را به فرد

مبتلا ارائه نماید. فرد مبتلا در مرحله اول دمانس می تواند با یک برنامه پیشگیری بلند مدت

شامل استفاده از خمیردندان های حاوی فلوراید با درصد بالا ، از دندان های طبیعی خود محافظت نماید.

مراحل پیشرفته  دمانس

با پیشرفت دمانس فرد ممکن است توانایی یا علاقه خود را به تمیزکردن دهان و دندان از

دست بدهد. در این شرایط مراقب بیمار باید این وظیفه را به عهده گیرد. دندانپزشک می تواند

روش صحیح تمیزکردن دندان های بیمار را به مراقب آموزش دهد. روش کار، به شرایط افراد مبتلا

بستگی دارد. معمولا آسانترین روش این است که فرد مبتلا روی صندلی نهارخوری بنشیند

و مراقب از پشت ، سر او را در بغل گرفته و با یکدست صورتش را نگهداشته ، سپس با دست

دیگر ، دندان ها را با مسواک مرطوب و کمی خمیردندان تمیز نماید.

داروها و مشکلات دندان

بررسی مستمر سلامت دهان

افراد مبتلا به دمانس حتی زمانی که درد دندان دارند قادر به ابراز مشکلات دهان و دندان خود

نیستند. بنابراین لازم است اینگونه اشخاص اعم از اینکه دندان طبیعی / دندان مصنوعی دارند

یا بدون دندان هستند ، مورد معاینات دوره ای قرار گیرند تاچنانچه مشکلی تشخیص داده شود،

بلافاصله درمان شروع گردد.

سرطان دهان هرچند خیلی نادر است ولی در افراد سالمندشایع تر می باشد. احتمال دارد این

بیماری با یک زخم کوچک بدون درد شروع و اگر به موقع تشخیص داده شود ، درمان بسیار موثر

واقع می گردد. دندان مصنوعی وقتی به مدت چندین سال استفاده می شود ممکن است رفته

رفته لق شده و به لثه ها و دهان آسیب برساند. از آنجا که تغییرات در دهان و دندان به تدریج رخ

می دهد، شخص به این تغییرات عادت کرده و آسیب وارده به دهان و دندان خود را حس نمی کند.

همچنین پوسیدگی در دندان ها اغلب بدون درد ایجاد می شود تا زمانیکه دندان ها بشکنند و فرد متوجه شود.

نیاز به کمک در مراقبت و بهداشت  دندانی

با  پیشرفت دمانس، فرد مبتلا ممکن است رفته رفته توانایی کارهای زیر را از دست بدهد:

–         خوب تمیز کردن دندان

–         دانستن اینکه باید دندان خود را تمیز نگهدارد

–         ابراز نیاز به معالجات دهان و دندان

–         توضیح علائم مشکلات دندان ها از جمله درد دندان

–         شرکت در تصمیم گیری های مربوط به نحوه معالجات

–         اجازه آگاهانه برای معالجه

– ابراز رضایت از معالجات دهان و دندان خود

چگونه می شود تشخیص داد که فرد مبتلا به دمانس مشکلات دهان و دندان دارد

برنامه ریزی برای درمان

لازم است که دندانپزشک با فرد مبتلا و خانواده یا مراقب او در رابطه با مشکلات دهان و دندان

صحبت کرده و برای انتخاب بهترین روش درمان، تصمیم گیری نمایند.

باید به این نکات توجه شود:

–         میزان استقلال ، همکاری ، وضعیت ذهنی و ناتوانی جسمی فرد مبتلا

–         آیا در فرد علائم درد دندان یا مشکلات دیگری مشاهده می شود؟

–         آیا فرد مبتلا می تواند آگانه اجازه درمان بدهد؟

زمانی که تمام موارد بالا درنظر گرفته شد دندانپزشک می تواند درباره چگونگی روند درمان تصمیم بگیرد.

او ممکن است تشخیص دهد فرد مبتلا هر ماه و یا سالی یک بار به او مراجعه کند.

موافقت با درمان

بسیار مهم است که فرد مبتلا به دمانس در رابطه با معالجات خود، فرصت تصمیم گیری و یا شرکت در آن

را داشته باشد. از دندانپزشک درخواست کنید تا با استفاده از اصطلاحات ساده ، روش درمان را توضیح

دهد. استفاده از جملات کوتاه که جواب آنها فقط بله یا خیر باشد موثر است.

مواقعی که معالجات غیرقابل برگشت است مثل کشیدن دندان و شخص مبتلا نمی تواند آگاهانه موافقت

نماید باید با نظر خانواده یا مراقب به نفع او تصمیم گیری شود. در اینگونه مواقع دندانپزشک ممکن است

نیاز به مشاوره با یکی از همکاران داشته باشد تا مطمئن شود که درمان درنظر گرفته شده ، بهترین است.

تحمل  معالجات دندانی

پیشرفت دمانس در افراد مبتلا متفاوت و تحمل معالجات دندانی نیز از فردی به فرد دیگر متغیر است.

بعضی اشخاص از ملاقات با دندانپزشک احساس راحتی می کنند، درصورتیکه برای برخی این تجربه

بسیار آزاردهنده است.

اشخاصی که در طول زندگی عادی به دفعات به دندانپزشک مراجعه کرده اند ممکن است بخاطر آورند

که در مطب دندانپزشک باید چه کارهایی انجام دهند. شاید ابتدا برای انجام کارهای ساده کمی همکاری

وجود داشته باشد ولی با پیشرفت دمانس مشکلات بیشتر می شود. برای بعضی افراد مبتلا به دمانس

رفتن به مطب و قرارگرفتن در محیط غریب و دیدن چهره های ناآشنای تیم درمانی، می تواند موجب

افزایش آشفتگی و در نهایت غیرممکن شدن معالجات شود. در این حالت ممکن است دندانپزشک

عیادت در منزل را انتخاب کند.

گاهی بهتر است بیمار همراه با کسی که به او اعتماد دارد به دندانپزشک مراجعه کرده و در طول

انجام معالجات، مراقب کنار او بماند و حتی دست بیمار را بگیرد.

بیماران روزهای بد و خوب دارند چه بهتر که معالجات در روزهای خوب آنها انجام شود یا حتی برنامه ریزی

شود که در بهترین موقع روز ملاقات با پزشک صورت گیرد.

درمان های دهان و دندان

دندان های مصنوعی