شرايط استفاده و قوانين هومينو

نرم‌افزارهاي هومينو كه توسط شركت فناوري اطلاعات هوشمند راساپردازان بينهايت براي تسهيل در ارائه خدمات در محل كاربران ، طراحي گرديده است ومطابق با شرايط زير خدمات مربوطه را ارائه مي‌‌نمايد؛ لذا اين شرايط به‌عنوان يك قرارداد الزام‌آور بر روابط بين كاربر و شركت حاكم خواهد بود. بر اين اساس، ضروري است پيش از استفاده از خدمات هومينو ، اين شروط را به‌دقت مطالعه فرماييد.
استفاده از هومينو به‌منزله‌ي قبول تمامي شرايط و مقررات ذيل است و هرگونه ادعا يا اعتراض آتي در اين خصوص را بلا اعتبار مي‌‌نمايد. شركت ممكن است شرايط استفاده از خدمات نرم‌افزارهاي هومينو را در طول زمان تغيير دهد. اين تغييرات از طريق نرم‌افزارهاي هومينو يا در قالب پيامك و اي‌ميل به تمامي كاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ادامه‌ي استفاده‌ي كاربر از خدمات هومينو ، اعلام رضايت نسبت به شرايط جديد و قبول آن تلقي مي‌‌گردد.
توجه: هرگونه علامت، عدد، كلمه، تصوير يا نشان الكترونيك كه مثبِت هويت امضاكننده باشد و به اين سند يا ساير اسناد صادره در اين زمينه ملحق شود به‌منزله امضاي الكترونيك و همانند امضاي دست‌نويس واجد اعتبار خواهد بود و امضاكننده را به مفاد سند ملتزم مي‌‌نمايد.

ماده ۱ - تعاريف و اصطلاحات

اصطلاحاتي كه در اين قوانين و مقررات به كار رفته است داراي معاني مشروح زير است:
۱-۱- ارائه دهنده خدمات : منظور شخص حقيقي يا حقوقي بوده كه به عنوان پيمانكار با هومينو همكاري مي نمايد و ارايه دهنده ي خدمت به خدمت گيرنده مي باشد و متخصص ناميده ميشود
۲-۱- خدمت گيرنده : منظور متقاضي استفاده از خدمت هاي ارايه شده در هومينو مي باشد كه مشتري ناميده ميشود.
۳-۱- كاربر :هر شخص حقيقي يا حقوقي استفاده كننده از هومينو فارغ از ماهيت متخصص يا مشتري بودن وي
۴-۱- هومينو : فضاي مجازي در دسترس كاربران ميباشد كه پل ارتباطي بين مشتري و متخصص را به جهت ارائه خدمات فراهم آورده است.
۵-۱- شركت: شركت فناوري اطلاعات هوشمند راساپردازان بينهايت كه نسبت به ارائه خدمات هومينو اقدام مي‌كند.
۶-۱- حساب كاربري: حسابي است كه اشخاص براي استفاده از خدمات در سامانۀ هومينو ايجاد كرده‌اند.
7-۱- اعتبار: مبلغي است كه مشتريان در حساب كاربري خود به منظور استفاده از خدمات هومينو دارند. اين مبلغ به صورت پرداخت از طريق سامانه بانكي و كارت‌هاي عضو شبكۀ شتاب و طبق شرايط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
۸-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتي كه توسط كاربران متخصص و مشتريان در اختيار هومينو قرار داده مي‌شود اعم از اطلاعاتي كه به صورت مستقيم از سوي كاربران وارد مي‌شود و همچنين اطلاعاتي كه به صورت خودكار و در نتيجۀ بهره برداري از خدمات هومينو در اختيار شركت قرار داده مي‌شود.

ماده ۲ - حساب كاربري

۱-۲- كاربران با ثبت نام در هومينو و همچنين با هر بار استفاده از خدمات هومينو مي‌پذيرند كه قوانين و مقررات جاري هومينو را به صورت كامل مطالعه كرده و با اطلاع كامل از شرايط و معاني آن اقدام به خريد خدمت كرده اند . اين قوانين و مقررات ممكن است در طول زمان تغييركند و بنابراين استفادۀ مستمر كاربران از هومينو به معني پذيرش هرگونه تغيير در قوانين و مقررات آن است.
۲-۲- استفاده كننده از هومينو ملزم به ايجاد يك حساب كاربري در هومينو ميباشد. تنها اشخاصي كه بيش از ۱۸ سال سن و واجد اهليت قانوني باشند مي‌توانند اقدام به ساختن حساب كاربري در هومينو كنند. براي استفاده از هومينو، كاربر مذكور ميبايست اطلاعاتي از جمله نام، نام خانوادگي، آدرس پست الكترونيكي و شماره همراه خود را در سامانۀ هومينو ثبت نمايد.
• در خصوص اشخاص حقوقي، نماينده‌ي شركت اقدام به ايجاد يك حساب كاربري به نام شركت مي‌‌نمايد و در اين صورت، اطلاعات ثبتي شركت از قبيل نام كامل شركت، شماره‌ي ثبت و شناسه‌ي ملي شركت در اداره‌ي ثبت شركت‌‌ها مي‌‌بايست در كنار مشخصات نماينده‌ي شركت در فرم مشخصات تكميل گردد.
۳-۲- كاربر مي‌پذيرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحيح و به‌ روز در سامانه هومينو وارد كند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده ، شخص كاربر مي‌باشد. در صورت اثبات خلاف اين موضوع، شركت مجاز به پيگيري قضايي و قانوني نزد مراجع صالح مي‌باشد.
۴-۲- هر فرد تنها مي‌تواند يك حساب كاربري به عنوان خدمت گيرنده در هومينو داشته باشد. در صورتي كه شركت اطلاع يابد كه به نام يك شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي حساب‌هاي كاربري متعدد وجود دارد، شركت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غيرفعال نمودن حساب‌هاي كاربري مذكور اقدام نمايد.
۵-۲- هر كاربر با ثبت‌نام در هومينو و ايجاد حساب كاربري به نام خود صحت انتساب تمام پيام‌هاي صادره از حساب كاربري خويش را پذيرفته و درنتيجه حق هرگونه اعتراض يا ادعاي آتي (مبني بر انكار، ترديد يا جعل داده‌ي پيام‌هاي ارسالي) را از خويش سلب و اسقاط مي‌نمايد.
۶-۲- مسئوليت تمامي فعاليت‌هايي كه از طريق حساب كاربري انجام مي‌شود مطلقاً به عهده‌ي شخص كاربر است، درنتيجه ضروري است كه كاربر در حفظ اطلاعات حساب كاربري خود، ازجمله نام كاربري و رمز عبور، حداكثر اقدامات لازم را مبذول دارد و از اين طريق مانع استفاده‌ي ديگران از آن گردد. همچنين ضروري است كه كاربر در صورت ظن به دسترسي ثالث به‌حساب كاربري خويش ، شخص كاربر در اسرع وقت نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نمايد و در صورت لزوم شركت را مطلع كند تا حساب كاربري مذكور را مسدود نمايد.
۷-۲- كاربر حق ندارد به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر اجازه استفاده از حساب كاربري خود را بدهد و يا حساب خود را به فرد يا شركت ديگري منتقل كند. در مورد كاربر شخص حقوقي نيز، مسئوليت‌هاي قانوني بهره برداري از خدمات هومينو متوجه مديران مجموعه‌هاي مذكور خواهد بود.
۸-۲- در شرايط خاصي ممكن است از كاربر براي استفاده از خدمات، درخواست احراز هويت شود، در چنين شرايطي اگر كاربر اطلاعات كافي در اختيار شركت قرار ندهد، شركت مي‌تواند حساب كاربري وي را مسدود كرده و از ارائۀ خدمات به كاربر خودداري نمايد.

ماده ۳ – تعهدات كاربران هومينو

۱-۳- كاربر متعهد است كه در استفاده از خدمات هومينو تمامي قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت كند، نرم‌افزار را براي اهداف قانوني به كار گيرد و در همه حال، با در نظر گرفتن حيثيت تجاري نرم‌افزار هومينو و شركت، مرتكب رفتاري نشود كه اعتبار نرم‌افزار هومينو را خدشه‌دار نمايد. مسئوليت هر نوع اقدام كاربر كه منجر به بروز آسيب بدني، جاني يا مالي گردد به عهده‌ي كاربر است و شركت در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت.
۲-۳- كاربر مشتري و يا متخصص متعهد مي‌شوند هيچ‌گاه از خدمات هومينو به صورتي كه به هومينو يا شركاي آن صدمه‌اي وارد كند ، استفاده نكنند. در صورتي كه كاربر مشتري اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي و يا كاربر متخصص نسبت به سوءاستفاده از امكانات فراهم شده در خدمات هومينو در جهت منافع شخصي و يا آسيب ها اعم از مادي و يا معنوي به منافع شركت اقدام نمايد، شركت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غيرفعال نمودن حساب كاربري، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضايي و يا ساير مراجع ذيصلاح قانوني نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نمايد.
۳-۳- كاربر مشتري و متخصص متعهد مي شوند پس از اتمام خدمت از هيچ بخش از اطلاعاتي كه در نتيجه استفاده از نرم افزارهاي هومينو ، از يكديگركسب كرده است ، استفاده‌اي نكند. طبعاً ذخيره كردن اطلاعات در دستگاه تلفن همراه يا به هر شيوه ديگري نيز مغاير با قوانين هومينو خواهد بود. لذا كاربران متعهد خواهند بود ، فقط در شرايط ضروري و در مدت زمان ارائه خدمت از اطلاعات يكديگر مطابق با عرف جامعه و قوانين جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند.
۴-۳- كاربر مشتري و متخصص تعهد مينمايند ،كه از هرگونه ارتباط مستقيم با يكديگر در خصوص دريافت خدمت اجتناب نمايند . بديهي است تضمين كنترل كيفيت و گارانتي بازگشت وجه ، مورد تائيد هومينو نبوده و مشتري هيچگونه ادعائي دراين خصوص و يا خسارت احتمالي حادث نخواهد داشت و درصورت آگاهي ، از اين اتفاق هومينو ميتواند نسبت به انسداد حساب كاربري طرفين اقدام نمايد .
۵-۳- مسئوليت تامين اينترنت و سخت‌افزار لازم و همچنين پرداخت هزينه‌هاي مربوط به آنها براي استفاده از هومينو به عهده كاربران است.
۶-۳- كاربر تنها مجاز است از هومينو براي رفع نيازهاي شخصي استفاده كند و بايد از فروش يا استفاده‌ي تجاري از خدمات آن اجتناب نمايد. در صورت تخلف، چهار برابر هزينه‌ي خدمات انجام‌شده از سوي متخلف به‌عنوان وجه التزام تخلف از وي اخذ خواهد شد. وصول اين مبلغ نافي حق شركت براي طرح دعواي جبران خسارت وارده نخواهد بود. بديهي است اين حكم شامل اشخاص حقوقي نيز ميباشد.
۵-۳- مشتري متعهد ميگرددكه تنها زماني كه قصد استفاده از خدمت را دارد اقدام به ثبت درخواست نمايد .
۸-۳- متخصص در پذيرش درخواست انجام خدمات يا رد آن مخير است و اگر پس از ارسال درخواست خدمت و پذيرش ، خدمت را لغو كند، يا در مكان و زمان مشخص حضور پيدا نكند با توجه به عدم رعايت مقررات مربوط كه منجر به عدم حفظ شهرت كاري و اعتبار هومينو مي شود، هومينو هزينه‌اي به عنوان جريمه از او كسر يا از نامبرده وصول كند.
۹-۳- هر گونه تخريبي غير اصولي كه در نتيجه استفاده از خدمت در منزل مشتري ايجاد شود، مسئوليت تامين هزينه‌هاي مربوط بر عهده متخصص خواهد بود. در چنين مواردي هومينو حق دارد اين هزينه‌ها را از اعتبار موجود در حساب متخصص به جهت جبران خسارت مشتري كسر يا از وي وصول كند.
۱۰-۳- مشتري تا ۲۴ ساعت پيش از زمان سفارش درخواستي بدون محدوديت مي‌تواند سفارش خود را ابطال كنيد . درصورتيكه كمتر از ۲۴ ساعت به زمان سفارش نسبت به ابطال درخواست خود اقدام كند ، درصدي از مبلغ پرداختي كسر و مابقي عودت خواهد شد. كسر از مبلغ پرداختي صرفاً به اين دليل است كه "متخصص" انتخاب شده براي سرويس شما در وقت باقيمانده امكان دريافت سرويس جديد نخواهد داشت و اين امر ضرر و زيان مالي براي وي به همراه خواهد داشت . چنانچه مشتري قصد ابطال سفارش خود را دارد؛ براي لغو يا تغيير زمان آن، بايد با واحد امور مشتريان تماس بگيرد.
۱۱-۳- كاربر اقرار مي‌نمايد كه با افتتاح حساب كاربري در هومينو تنها مجوز استفاده‌ي غير انحصاري، غيرقابل‌انتقال و محدود از خدمات آن را دريافت مي‌كند و به‌اين‌ترتيب مدعي مالكيت يا حقي نسبت به هومينو (اعم از كپي‌رايت، علامت تجاري و ساير حقوق معنوي آن) نيست، در غير موارد مصرح در اين قرارداد اجازه‌ي استفاده از نام و علامت تجاري و خدمات نرم‌افزارهاي هومينو را ندارد و در همه حال متعهد به رعايت حقوق معنوي شركت نسبت به نرم‌افزارها و ملحقات آن خواهد بود.
۱۲-۳- كاربر مي‌پذيرد كه قرارداد حاضر يك قرارداد قابل رجوع و جايز از سوي شركت است و شركت مي‌تواند هر زمان تنها به صلاحديد خود و بدون نياز به تدارك هيچ‌گونه دليلي، يك حساب كاربري را مسدود كند و مانع استفاده‌ي كاربر از خدمات هومينو گردد.
۱۳-۳- كاربر متعهد است تمامي تغييرات، الحاقات و اصلاحاتي را كه توسط شركت از طريق پيامك، ايميل يا نرم‌افزارهاي هومينو در خصوص استفاده از خدمات هومينو و شرايط آن براي كاربر ارسال مي‌گردد مطالعه نمايد و در صورت عدم موافقت، ضمن توقف استفاده از خدمت ها، مخالفت خود را بصورت رسمي به اطلاع شركت برساند. عدم اطلاع رساني به شركت و يا استمرار استفاده از نرم افزار هاي هومينو ، به منزله امضاي دست‌نويس داراي آثار حقوقي است و امضاكننده را به مفاد سند مزبور متعهد و ملتزم مي‌نمايد.
۱۴-۳- كاربر مشتري و متخصص تعهد مي‌نمايند از مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و ... در طول انجام خدمات جتناب نمايد. همچنين استفاده يا در اختيار داشتن اسلحه، وسايل قمار و... در حين انجام خدمات ممنوع است و حق لغو حساب كاربري، جريمه و نيز دعوي حقوقي و كيفري عليه وي را براي شركت ايجاد مي‌كند.
۱۵-۳- مشتري در طول دريافت خدمات ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران از هر نظر مي باشد و درنتيجه رعايت مقررات مربوط به حجاب براي بانوان و... ، براي مشتري الزامي است ، كه در غير اين صورت مسئوليت كليه پيشامدهاي احتمالي بر عهده مشتري مي‌باشد.
۱۶-۳- مشتري موظف است در زمان مقرر در مبدأ خدمات (نشاني‌اي كه در درخواست خدمات ثبت‌شده است) حضور داشته باشد و يا فرد مورد اعتمادي را به متخصص جهت نظارت بر انجام صحيح خدمات معرفي نمايد، در غير اين صورت شركت مجاز خواهد بود معادل هزينه‌ي خدمات را از اعتبار او كسر يا از نامبرده وصول نمايد. وصول اين مبلغ، نافي اختيار شركت براي انسداد حساب كاربري وي موصوف نخواهد بود.
۱۵-۳- مشتري موظف است هزينه‌ي خدمات را به يكي از طرق پيش‌بيني‌شده پرداخت نمايد. پس از ارسال درخواست خدمات يا پس از پايان خدمات (در فرضي كه شرايط خدمات پايان يابد) . مشتري نمي‌تواند به ميزان هزينه‌ي خدمات اعتراض كند و يا اينكه پس از پرداخت ، تقاضاي استرداد مبلغ پرداختي را خارج از شرايط مذكور در اين قرارداد بنمايد. درصورتي‌كه مشتري به هر علت ازجمله به خاطر اشكالات فني، ارتباطي، قطع شبكه‌ي تلفن همراه، بروز نقص در نرم‌افزار و ... نتواند هزينه‌ي خدمات را پرداخت كند، شركت مجاز خواهد بود كه اين هزينه را از اعتبار كاربر در هومينو كسر و يا مبلغ آن را از نام‌برده وصول نمايد و مشتري نمي‌تواند نسبت به اين اقدام اعتراضي داشته باشد.
۱۸-۳- كاربر مي‌پذيرد كه هومينو ممكن است از ارسال SMS (پيامك) به عنوان راه ارتباطي خود با وي استفاده كند. كاربر مي‌تواند درخواست كند كه ارسال اين پيام‌ها قطع شود اما مي‌پذيرد كه با انصراف از دريافت اين پيام‌ها، ممكن است در استفاده از سرويس با مشكل مواجه شود.
۱۹-۳- مشتري مي‌پذيرد اعتباري كه در حساب كاربري خود در هومينو دارد مستقل از روش كسب آن (در نتيجه وارد كردن كدهاي تخفيفي كه هومينو در اختيار آنها قرار مي‌دهد يا هر روش ديگري) فقط براي استفاده از خدمت ارايه شده توسط هومينو قابل استفاده است و امكان دريافت اين وجه را به صورت نقد ندارد.
۲۰-۳- هومينو ممكن است كدهايي به منظور هديه به مشتريان ارائه كند كه با وارد كردن اين كدها در سامانه و برنامه هاي موبايل، تخفيفاتي به مشتري داده ‌شود و يا مبلغ مشخصي به اعتبار كاربر در هومينو اضافه شود. لذا مشتري مي‌پذيريد كه اجازه انتقال يا فروش آنها را به افراد ديگر ندارد. همچنين مشتريان مجاز نيستند اين كدها را به صورت عمومي منتشر كنند (حتي اگر هومينو اقدام به انتشار آنها در فضاهاي كرده باشد) . مگر اينكه هومينو رسما اين اجازه را به آنها داده باشد.
۲۱-۳-مشتري مي‌پذيرد كدهايي كه جهت ارايه تخفيف به وي داده مي‌شود ممكن است منقضي شوند. از آنجايي كه هومينو براي ارائه اين كدها هزينه اي از مشتريان دريافت نمي‌كند، اين حق براي هومينو محفوظ است كه مبلغ يا درصد تاثير اين كدها را حتي پس از انتشار آنها تغيير دهد يا در صورت لزوم آنها را باطل كند. همچنين درصورتي كه هومينو تشخيص دهد كه استفاده از اين كد به دليل خطاي فني يا تخلف صورت گرفته است و يا غير قانوني بوده است مي‌تواند اين كدها يا اعتباري كه در نتيجه استفاده از آنها به حساب مشتري اضافه شده است را باطل يا حذف كند.
۲۲-۳- كاربر حق ندارد هيچ‌گونه تلاشي در جهت استخراج سورس كد (Source Code) نرم‌افزارهاي هومينو شامل ديكامپايل(Decompile)، مهندسي معكوس(Reverse Engineering) يا فعاليت‌هاي مشابه انجام دهند، مگر اينكه اجازه چنين كاري به صورت قانوني صادر شده باشد.
كاربر مجاز نيست با استفاده از روش‌هاي Framing يا Mirroring يا روش‌هاي ديگر نسخه ديگري از هومينو را روي سرورهاي ديگر ارائه كند. همچنين وي مجاز نيست در نرم‌افزار هومينو يا در روش ارائه سرويس تغيير يا اخلالي ايجاد كند.
كاربر حق ندارد برنامه يا اسكريپتي با هدف ايندكس گذاري(Indexing)، مطالعه يا هر گونه فعاليت داده‌كاوي روي سرويس اجرا كند.
كاربر حق ندارد هيچ فعاليتي در راستاي حصول دسترسي غيرقانوني و غير متداول به هيچ بخش هومينو انجام دهد.

ماده۴ - تعهدات هومينو

۱-۴- هومينو عامل ارائه خدمات نيست ، بلكه تنها يك خدمات نرم‌افزاري است كه از اين طريق ارتباط بين مشتريان و متخصصين را بر انجام يك خدمت فراهم آورده و تلاش دارد تا فرايند انجام خدمات يادشده را تسهيل نمايد. لذا هر نوع خدماتي كه در قالب اين پلتفرم صورت مي‌گيرد يك قرارداد مستقل في‌مابين مشتري و متخصص است و هومينو تنها زمينه‌ي انعقاد اين قرارداد را مهيا مي‌كند. تأكيد مي‌شود كه شركت هيچ‌گونه مسئوليتي - اعم از حقوقي و كيفري - در قبال اتفاقات حين انجام خدمات در مقابل كاربران - اعم از مشتريان و متخصصان - و اشخاص ثالث نخواهد داشت.
۲-۴- هومينو با تمام امكانات خود از جمله مركز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسيدگي به شكايات و فرآيند ميانجيگري تمامي تلاش خود را جهت رضايت كاربران ورفع اختلافات ايجاد شده در زمان ارائه خدمات و نيز ايجاد صلح و سازش في مابين مشتريان و متخصصان مي‌كند.
چنانچه هر يك از كاربران هومينو در زمان استفاده از خدمات آن با مشكلي مواجه شوند برابر شرايط فوق مي‌توانند شكايت خود را از طريق مركز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسيدگي به شكايات هومينو مطرح و شركت پيگيري لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
۳-۴- هومينو متعهد به تلاش ، براي ارائه‌ي خدمات باكيفيت است و ميكوشد تا با به‌روزرساني نرم‌افزارها متناسب با نياز كاربران ،كيفيت و نوع خدمات ارائه ‌شده را ارتقا بخشد.
۴-۴- هومينو تلاش خود را جهت فراهم نمودن امكان استفاده از خدمات نرم‌افزاري خود توسط دستگاه‌هاي كاربران محترم مي‌كند . اما تضميني نسبت به اجرا شدن آن روي همۀ دستگاه‌ها يا همۀ شبكه‌هاي ارتباطي (اينترنت، شبكه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.
۵-۴- تمامي اطلاعات كاربران اعم از خدمت دهندگان و خدمت گيرندگان بعنوان اطلاعات محرمانه نزد هومينو محافظت شده و دسترسي به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصميم مقام صالح. بنابراين در صورت درخواست و صدور دستور مقتضي از سوي مراجع قضايي، شركت مكلف به ارايه اطلاعات كاربران اعم از مشتريان و يا متخصصين به مراجع مذكور مي‌باشد.
۶-۴- نظر به اين‌كه هومينو تنها خدمات نرم‌افزاري ارائه مي‌دهد و در انجام خدمات دخالت ندارد، شركت تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات مربوط به كيفيت انجام خدمات، سلامت روحي و جسمي متخصصان، صلاحيت و مهارت لازم متخصصان، زمان دريافت خدمات و كيفيت خدماتي كه متخصص به مشتري ارائه مي‌دهد انجام خواهد داد و از طريق سيستم هاي پشتيباني، مركز تماس و شعب مراجعه حضوري، سعي در رفع اختلافات به وجود آماده خواهد نمود.
۵-۴- شركت هيچ‌گونه مسئوليتي در خصوص عملكرد اشخاص ثالث - كه ممكن است موجب حدوث نقص يا اشكال و ايرادي در حساب كاربري كاربر گردد - نخواهد داشت.

ماده۵ - هزينه‌ها و پرداخت

۱-۵- مشتري آگاه است كه استفاده از هومينو مي‌تواند هزينه‌هايي براي او داشته باشد.
۲-۵- امكان استرداد هزينه‌هايي كه مشتري به هومينو مي‌پردازد تنها مطابق شرايطي كه در اين قرارداد آمده ، امكان پذير ميباشد.
۳-۵- هزينۀ خدمات ارائه شده از سوي هومينو ، ممكن است بسته به ويژگي‌هاي خدمات از جمله نوع ، زمان درخواستي ، مدت زمان تخميني جهت ارايه خدمات، مكان و يا عوامل ديگر متغير باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوي هومينو بر اساس استانداردهاي موجود و صلاحديد شركت تعيين گرديده است و در صورت پذيرش از سوي كاربر اعم از مشتري و متخصص ، هيچ يك حق طرح هرگونه ادعا و اعتراضي دراين خصوص را نخواهد داشت.
۴-۵- مشتري مي‌پذيرد هزينه بعضي از خدمات به طور تقريبي در هومينو از طرف متخصص مشخص شده و ممكن است با توجه به جزئيات خدمت مورد نظر و پس از انجام بازديد توسط متخصصين تغيير در آن اعمال گردد و قيمت نهايي پس از بازديد به وي اعلام خواهد شد ، لذا در صورت تاييد مشتري ، اعتراضي نسبت به هزينه خدمت نمي‌تواند داشته باشد.

شروع كنيد

آدرس دفتر مركزي : تهران- خيابان انقلاب - خيابان دانشگاه - بعد از تقاطع روانمهر - پلاك 126
021-61906 66962046
info@homino.ir