تعهدات هومينو

1. هومينو عامل ارائه خدمات نيست ، بلكه تنها يك خدمات نرم‌افزاري است كه از اين طريق ارتباط بين مشتريان و متخصصين را بر انجام يك خدمت فراهم آورده و تلاش دارد تا فرايند انجام خدمات يادشده را تسهيل نمايد. لذا هر نوع خدماتي كه در قالب اين پلتفرم صورت مي‌گيرد يك قرارداد مستقل في‌مابين مشتري و متخصص است و هومينو تنها زمينه‌ي انعقاد اين قرارداد را مهيا مي‌كند. تأكيد مي‌شود كه شركت هيچ‌گونه مسئوليتي - اعم از حقوقي و كيفري - در قبال اتفاقات حين انجام خدمات در مقابل كاربران - اعم از مشتريان و متخصصان - و اشخاص ثالث نخواهد داشت.

2. هومينو با تمام امكانات خود از جمله مركز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسيدگي به شكايات و فرآيند ميانجيگري تمامي تلاش خود را جهت رضايت كاربران ورفع اختلافات ايجاد شده در زمان ارائه خدمات و نيز ايجاد صلح و سازش في مابين مشتريان و متخصصان مي‌كند. چنانچه هر يك از كاربران هومينو در زمان استفاده از خدمات آن با مشكلي مواجه شوند برابر شرايط فوق مي‌توانند شكايت خود را از طريق مركز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسيدگي به شكايات هومينو مطرح و شركت پيگيري لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

3. هومينو متعهد به تلاش ، براي ارائه‌ي خدمات باكيفيت است و ميكوشد تا با به‌روزرساني نرم‌افزارها متناسب با نياز كاربران ،كيفيت و نوع خدمات ارائه ‌شده را ارتقا بخشد.

4. هومينو تلاش خود را جهت فراهم نمودن امكان استفاده از خدمات نرم‌افزاري خود توسط دستگاه‌هاي كاربران محترم مي‌كند . اما تضميني نسبت به اجرا شدن آن روي همۀ دستگاه‌ها يا همۀ شبكه‌هاي ارتباطي (اينترنت، شبكه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

5. تمامي اطلاعات كاربران اعم از خدمت دهندگان و خدمت گيرندگان بعنوان اطلاعات محرمانه نزد هومينو محافظت شده و دسترسي به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصميم مقام صالح. بنابراين در صورت درخواست و صدور دستور مقتضي از سوي مراجع قضايي، شركت مكلف به ارايه اطلاعات كاربران اعم از مشتريان و يا متخصصين به مراجع مذكور مي‌باشد.

6. نظر به اين‌كه هومينو تنها خدمات نرم‌افزاري ارائه مي‌دهد و در انجام خدمات دخالت ندارد، شركت تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات مربوط به كيفيت انجام خدمات، سلامت روحي و جسمي متخصصان، صلاحيت و مهارت لازم متخصصان، زمان دريافت خدمات و كيفيت خدماتي كه متخصص به مشتري ارائه مي‌دهد انجام خواهد داد و از طريق سيستم هاي پشتيباني، مركز تماس و شعب مراجعه حضوري، سعي در رفع اختلافات به وجود آماده خواهد نمود.

7. شركت هيچ‌گونه مسئوليتي در خصوص عملكرد اشخاص ثالث - كه ممكن است موجب حدوث نقص يا اشكال و ايرادي در حساب كاربري كاربر گردد - نخواهد داشت.

شروع كنيد

آدرس دفتر مركزي : تهران- خيابان انقلاب - خيابان دانشگاه - بعد از تقاطع روانمهر - پلاك 126
021-61906 66962046
info@homino.ir